Producenci
Zwroty i reklamacje
 1. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

  W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności.
  Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: orionphu1@wp.pl lub listownie. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
  Przesyłkę należy nadać na adres :
   

  PHU ORION Barbara Urszula Śliwińska
  81-036 GDYNIA
  ul.Przemysłowa 5

  Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
  Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .  Imię i nazwisko………………………………………………………….
  Login ……………………………………………………………..
  Adres …..…………………….……..…………………………………….
  Data………………………………………………………………………….
  …….……………………………………………………………………
  Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
 2. Zwrot  towaru - Reklamacja.                                                                                                                    Klient ma prawo do zwrotu towaru w przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub posiadającego wady. W tym przypadku kupujący decyduje o sposobie załatwienia sprawy w porozumieniu ze sprzedającym. Może zażądać wymiany towaru na prawidłowy lub dokonać zwrotu.
 3. Koszty reklamacji lub zwrotu ponosi sprzedawca . Również koszty transportu w obie strony ponosi sprzedawca.
 4.  Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
  2. Inne ..............
 5. Odesłanie towaru :  Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem dołącz także wszystkie otrzymane  akcesoria oraz paragon lub fakturę.     
 6. Brak prawa do odstąpienia od umowy:

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
  4) w której przedmiot umowy został wykonany zgodnie z normą lub wytycznymi klienta
  5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6) zawartej w drodze aukcji publicznej;


  Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

  1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
  2. Inny ………………………….
  1. Dane osobowe podawane podczas rejestracji klienta będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.  Nr 101 poz. 926, ze zm.) i nie będą udostępniane zewnętrznym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo  do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.  Zamawiający podając te dane i przesyłając je poprzez wysłanie formularza wyraża równocześnie zgodę na  ich gromadzenie i przetwarzanie.

  W związku z powyższym kupującym przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji,
  3. prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

  W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, kupujący mają:
  1. prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez sprzedających, ze względu na swoją szczególną sytuację,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl